Friday, 6 July 2012

Revolusi Kecemerlangan Akademik JPN SabahRujukan : PPD(R)/600/1/25/02 (      )
                                                                                                                        Tarikh    : 4 Julai 2012
PENGETUA CEMERLANG/PENGETUA/GURU BESAR
SEMUA SEKOLAH
DAERAH RANAU
SABAH


Tuan/puan,

MAKLUM BALAS PENYEDIAAN BANTING REVOLUSI KECEMERLANGAN AKADEMIK JPN SABAH SERTA PEMBENTUKAN AJK REVOLUSI KECEMERLANGAN AKADEMIK PERINGKAT SEKOLAH

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

02.          PPD Ranau sedang dalam proses penyediaan laporan mengenai respon sekolah terhadap Program Revolusi Kecemerlangan Akademik Anjuran JPN Sabah. Bagi tujuan tersebut 2 aspek persiapan perlu dikenalpasti secara rasmi, iaitu:

               a.            Penyediaan Banting telah di sediakan oleh pihak sekolah
               b.            Pembentukan AJK Revolusi Kecemerlangan Akademik di peringkat sekolah

03.          Sehubungan dengan itu, disertakan lampiran terhadap borang maklum balas mengenainya. Sila maklum bahawa” Surat Maklum balas” ini hendaklah dikembalikan dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ini dikeluarkan. Sebagai penambah baikan maklumat, peruntukan di bawah LPBT boleh digunakan sebagai sumber kewangan dalam hal ini.

03.          Pembentukan AJK Revolusi Kecemerlangan Akademik di peringkat sekolah pula hendaklah dibuat dalam kadar yang segera bagi persiapan pelaksanaan Program Lonjakan Akademik oleh JPN Sabah di sekolah masing-masing. Senarai AJK tersebut hendaklah sampai dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ini dikeluarkan.

Sekian dan terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,


AMRAN CHIN
b.p Pegawai Pelajaran Daerah Ranau
Pejabat Pelajaran Daerah,

AC/ac /4712 /100PM


MAKLUM BALAS
PENYEDIAAN BANTING REVOLUSI KECEMERLANGAN AKADEMIK


MAKLUMAT SEKOLAH:
SEKOLAH MENENGAH
:

SEKOLAH RENDAH
:

(sila tandakan √ jenis sekolah)


ALAMAT SEKOLAH:

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………


Maklum Balas:

Sekolah kami telah menyediakan Banting Revolusi Kecemerlangan Akademik, sebagai tanda sekongan kami terhadap revolusi pendidikan yang sedang dibuat oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
:

Sekolah kami masih belum menyediakan Banting Revolusi Kecemerlangan Akademik
:


(sila tandakan √ terhadap pilihan maklum balas pihak sekolah)

Akuan Pengesahan:……………………………..
Nama :
Jawatan:


Cop rasmi sekolah: Paparan Popular