Thursday, 26 March 2015

Status pengisian saps ujian 1 / sumatif

Tuesday, 24 February 2015

SENARAI PENYELARAS SAPS SETIAP SEKOLAH PPD RANAU 2015


SENARAI PENOLONG KANAN PENTADBIRAN YANG BERDAFTAR DALAM SAPS 2015


Sila berhubung dengan penyelaras SAPS setiap sekolah bagi mendaftarkan status PK dalam portal SAPS

update sehingga 24 Februari 2015
-ac-

catatan: jika SUP SAPS juga adalah PK, pastikan SUP SAPS dikekalkan statusnya.  (khusus kepada sekolah kurang murid sahaja)
update 20 mac 2015
-ac-

Paparan Popular